Screenshoty

Poniżej prezentujemy wybrane tzw. screenshoty (zrzuty ekranu) pokazujące wygląd i pozwalające lepiej zobrazować funkcjonalność drzemiącą w naszych panelach administracyjnych dostępnych dla serwera pocztowego QmaiLux już od wersji standardowej. Staramy się, by nasze panele były intuicyjne i możliwie proste w obsłudze, ale jednocześnie nie ograniczały użytkowników bardziej zaawansowanych.

Wszystkie panele są ciągle rozwijane i regularnie pojawiają się ich nowe wersje usprawniające już dostępną funkcjonalność oraz poszerzające ją o nowe opcje.

Ekrany logowania

   

Ekrany logowania obu naszych głównych paneli administracyjnych zostały tak zaprojektowane, by możliwe było z ich pomocą zalogowanie się do dowolnego panelu administracyjnego, ale także do wybranego programu pocztowego typu Webmail.

Aby dodatkowo ułatwić logowanie ekrany logowania pamiętają ostatni wybór użytkownika oraz umożliwiają zmianę języka (dostępne wersje: polska i angielska).

Panel użytkownika

   
   
   

Nasz panel użytkownika umożliwia zalogowanie się na konkretną skrzynkę pocztową i wykonanie m.in. następujących operacji:

 • samodzielną zmianę hasła,
 • ustawienie przekierowania poczty na dowolną ilość kont lokalnych i zewnętrznych,
 • ustawienie bądź wyłączenie lokalnego pozostawiania poczty na serwerze,
 • ustawienie własnego autorespondera z w pełni konfigurowalnymi opcjami typu “od”, “temat”, “treść”, “ilość odpowiedzi do pojedyńczego użytkownika”, “czas odstępu między odpowiedziami”, itp.,
 • podejrzenie listy osób, które dostały odpowiedź z autorespondera i usunięcie z niej wybranych adresów email,
 • ustawienie własnej punktacji antyspamowej (wartości punktowe dla maili “czystych”, skierowanych do “kwarantanny” oraz stuprocentowych spamów, przeznaczonych do kasacji),
 • ustawienie własnego wyróżnika tematu maili przeznaczonych do kwarantanny,
 • wybranie języków, w których najczęściej otrzymywana jest poczta, aby zwiększyć skuteczność skanera antyspamowego,
 • utworzenie własnych czarnych i białych list adresów e-mail, które mają być automatycznie usuwane lub dopuszczane, bez względu na punktację,
 • wyłączenie całkowicie ochrony antyspamowej na życzenie,
 • ustawienie powiadomienia sms (przekierowania tematu i kilku linijek treści na konto e-mail u danego operatora, od którego przychodzą powiadomienia),
 • filtrowanie poczty po temacie, nadawcy lub odbiorcy i sortowanie jej do katalogów na serwerze (niezwykle przydatne dla użytkownikow IMAPa i Webmaila),
 • dodawanie, usuwanie i modyfikowanie katalogów na serwerze (czyli część funkcji klienta Webmail),
 • swobodne przelogowywanie pomiędzy panelem, a klientem Webmail.

      

Panel postmastera

   
   Panel postmastera - dodawanie aliasów

Nasz panel postmastera umożliwia zalogowanie się z uprawnieniami administratora poczty w konkretnej domenie i wykonanie m.in. następujących operacji:

 • szybkie zestawienie ilości kont pocztowych (w tym zablokowanych) oraz aliasów (w tym lokalnych), oraz zajętości poczty na serwerze dla administrowanej domeny,
 • wyświetlenie listy kont pocztowych i aliasów z możliwością wyszukiwania po nazwie lub jej fragmencie,
 • ograniczenie wyszukiwarki do kont zablokowanych lub z przekroczoną quotą,
 • sprawdzenie ilości zajmowanego miejsca przez konto pocztowe oraz ustawień jego quoty,
 • szybkie zablokowanie/odblokowanie konta lub usunięcie go wraz z całą zawartością,
 • przelogowanie się do panelu użytkownika na dowolne konto i przeprowadzenie tam operacji za użytkownika, bez konieczności znania/zmiany jego obecnego hasła,
 • modyfikacje konta – zmiany hasła oraz ustawianie quoty z dokładnością do 1 MB,
 • dodawanie pojedyńcze i hurtowe kont pocztowych,
 • dodawanie pojedyńcze i hurtowe aliasów prowadzących do pojedyńczych lub wielu kont,
 • modyfikacje oraz usuwanie kont i aliasów,
 • dodawanie własnych opisów dla kont i aliasów wraz z możliwością wyszukiwania po opisach (lub fragmentach opisów),
 • (opcjonalnie) swobodne przelogowywanie na skrzynki użytkowników przez Webmail (podgląd zawartości skrzynek).