Licencja i prawa autorskie

Zadbaliśmy o to, aby QmaiLux stanowił zbiór oprogramowania opartego w zdecydowanej większości (ponad 90%) o licencję GNU GPL w wersji drugiej lub trzeciej oraz o oprogramowanie znajdujące się w tzw. domenie publicznej (ang. Public Domain), do którego nikt na świecie nie może sobie rościć praw autorskich i majątkowych. Dotyczy to również preferowanego przez nas systemu operacyjnego – Debiana GNU/Linux.

Pozostałe oprogramowanie wykorzystywane w pakiecie to nasze autorskie rozwiązania, z których większość oparta jest także o licencję GNU GPL, a niewielka część udostępniana jest bez kodu źródłowego i/lub zgody na dalsze rozpowszechnianie, ale nadal dożywotnio nieodpłatnie – w ramach wdrażanego przez nas pakietu QmaiLux.

Dotyczy to w szczególności oferowanych przez nas paneli administracyjnych użytkownika i postmastera, które są produktem licencjonowanym komercyjnie, ale koszt ich licencji wliczony jest w cenę wdrożenia serwera pocztowego QmaiLux, a jedyne koszta dodatkowe to ewentualne wsparcie techniczne i aktualizacje po bezpłatnym okresie oferowanym w ramach wdrożenia. Jedynym wyjątkiem są tu firmy webhostingowe profesjonalnie świadczące usługi poczty elektronicznej dla swoich klientów.

Szczegółowe informacje o licencjach

Co to wszystko dla Państwa oznacza?

Przede wszystkim – brak kosztów zakupu oprogramowania oraz zerowe koszta jego utrzymania (np. corocznego odnawiania licencji). W praktyce płacicie więc Państwo tylko za usługę wdrożeniową i możecie używać zainstalowanego oprogramowania za darmo przez dowolnie długi okres czasu w dowolnych zastosowaniach, w tym oczywiście komercyjnych. Ewentualne opłaty abonamentowe dotyczą wyłącznie przypadku, w którym decydujecie się Państwo na opiekę administracyjną naszej firmy, zgodnie z przedstawioną ofertą.

Dodatkowo – razem z zainstalowanym oprogramowaniem dostajecie Państwo od nas pełen kod źródłowy zainstalowanych aplikacji. Wykorzystując go możecie Państwo tworzyć własne modyfikacje, poprawki, a nawet przenosić go i wdrażać kolejne rozwiązania na kolejnych serwerach, już bez naszego udziału, zupełnie bez żadnych kosztów, poza oczywiście własnym czasem oraz zapewne niezbędnymi do tego celu umiejętnościami i wiedzą.

Wyjątek dla firm webhostingowych

Zabrania się prowadzenia działalności webhostingowej lub podobnej z wykorzystaniem naszych autorskich paneli administracyjnych bez uzgodnienia dodatkowych warunków i uzyskania pisemnej zgody firmy LinLux Solutions.

Zapis ten dotyczy wyłącznie paneli administracyjnych autorstwa LinLux Solutions przeznaczonych dla serwera pocztowego QmaiLux, nie dotyczy samego serwera pocztowego.

Licencja anonimowa dla paneli administracyjnych

W standardowej nierebrandowanej (nieanonimowej) wersji naszych paneli administracyjnej logo Klienta umieszczane jest w zakładce “informacje o panelu” razem z informacją o licencji. Wszystkie pozostałe kombinacje włącznie z możliwością usunięcia naszych logotypów (linlux, qmailux, favicon) i innych informacji o pochodzeniu panelu (wszelkich słów typu qmailux, itp. w treści czy nagłówkach) oraz wstawienia zamiast nich/obok nich własnych logotypów czy to na ekranie logowania czy już po zalogowaniu dostępne są w ramach rozszerzenia licencji o licencję anonimową. Licencja ta umożliwia występowanie pod włąsną marką bez żadnych odniesień do naszej firmy.

W ramach tej licencji można m.in. wykonać:
– podmianę górnego loga (standardowo jest tam logo “qmailux”),
– umieszczenie dodatkowego loga na ekranie logowania,
– podmianę loga w bocznym menu (widocznym po zalogowaniu się),
– podmianę title/description przed i po zalogowaniu się na dowolny ciąg znaków,
– podmianę favicon.